Privacy Policy

​1​ NutChoicen Tietosuojakäytäntö

​1.1​ Sovelluksen tarjoaja

NutChoice-sovellusta, jäljempänä ”Sovellus”, ylläpitää ja sen tarjoaa käyttöön AppSnow Oy (y-tunnus 2829391-7, sähköpostiosoite appsnowhq@gmail.com), jäljempänä ”Palveluntarjoaja” tai ”Me”.

​1.2​ Sopimusehdot ja sopimuksen syntyminen

Käyttämällä Sovellusta, hyväksyt kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä, sekä Sovelluksessa mahdollisesti erikseen annettavia ohjeita. Palveluntarjoaja voi aika ajoin tehdä muutoksia tietosuojakäytäntöihin. Mikäli et hyväksy käyttöehtoja, sinun tulee lopettaa Sovelluksen käyttö.

​1.3​ Tietosuoja

Jos asennat Sovelluksen ja käytät sitä, keräämme Sovelluksessa antamiasi tietoja.

Palveluntarjoaja noudattaa kerättyjen tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.

Sovellus käyttää Auth0-palvelua kirjautumiseen. Auth0-palvelun tietosuojakäytäntö on nähtävillä osoitteessa: https://auth0.com/privacy. Sovellus tallettaa omaan tietokantaan Auth0:sta palautuneet sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen sekä url-linkin käyttäjän profiilikuvaan. Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa erilaisissa palautekyselyissä saatuja arvosteluja ja vapaita kommentteja, näitä käytetään asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen parantamiseen.

Sovellus näyttää Google Admob-palvelun mainoksia.

​1.4​ Sijaintitieto

Sovellus kerää anonyymiä sijaintietoja käyttäjän sijainnista lisäys- ja hakutoimintojen aikana. Sijaintitietojen käytön voi kytkeä päälle ja pois.

​1.5​ Saatavuus ja Sovelluksen käytöstä syntyvät kustannukset

Sovellus saattaa ajoittain olla poissa käytöstä, tai sen toimintaa voivat myös tilapäisesti haitata virheet, ylläpitotoimet sekä seikat, joihin emme voi vaikuttaa. Sovelluksen tai sen kautta käytettävän sisällön tai palveluiden laadusta, toimivuudesta, saatavuudesta tai suorituskyvystä Palveluntarjoaja ei myönnä mitään takuita. Pidätämme oikeuden muuttaa Sovellusta tai poistaa Sovelluksen tai sen osia käytöstäsi sekä pääsysi Sovellukseen milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Sinä vastaat Sovelluksen käyttöön mahdollisesti liittyvistä maksuista.

​1.6​ Vastuu Sovelluksen sisällöstä

Tarjoamme Sovelluksen ja sen sisällön sitoumuksetta ja “sellaisena kuin ne ovat”. Palveluntarjoaja vastaa Sovelluksen toimituksellisen ja muun Palveluntarjoajan laatiman sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta sekä niihin liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Palveluntarjoaja ei valvo eikä moderoi Sovelluksen sisältöjä, eikä Palveluntarjoaja ole näistä vastuussa, vaan kukin käyttäjä henkilökohtaisesti vastaa käytöstään ja on velvollinen käyttämään Sovellusta käyttöehtojen mukaisella tavalla.

Palveluntarjoaja ei takaa Sovelluksen tai sen kautta käytetyn sisällön tai palvelun paikkansapitävyyttä, luotettavuutta tai täydellisyyttä.

​1.7​ Oikeudet Sovellukseen ja sen sisältöön

Sovellus tallettaa käyttäjien Sovellukseen lisäämät valokuvat ja tuottaman sisällön.

Sovelluksen ja sen sisältöjen ja ohjelmistojen kaikki immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle. Sovelluksen sisältö on tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuksien sekä muiden immateriaalioikeuksien suojaama. Mikäli Palveluntarjoaja ei toisin määritä, saat asentaa Sovelluksen vain henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten, eikä sinulle siirry mitään muita Sovellukseen tai sen sisältöön liittyviä oikeuksia. Sovellusta ei saa osittainkaan kopioida, muokata, mukauttaa, jaella, julkaista, myydä, lisensioida tai siirtää muille henkilöille. Sovellusta on käytettävä sen sovelluskaupan käyttöehtojen mukaisesti, josta olet Sovelluksen hankkinut.

​1.8​ Linkit muihin sivustoihin

Emme ole hyväksyneet tai tarkastaneet linkillä Sovellukseen yhdistettyjä kolmansien osapuolten sivustoja, emmekä ole millään tapaa vastuussa niiden sisällöstä. Kolmansien osapuolten ylläpitämien sivustojen käytössä sovelletaan kyseisten sivustojen ja alustojen sääntöjä.

​1.9​ Käyttäjän aineistot

Emme tarkasta aineistojasi etukäteen ennen julkaisemista. Olet täysin vastuussa kaikista materiaaleista, joita lähetät tai jaat Sovelluksen kautta. Käytä mahdollisia yhteisöominaisuuksia vastuullisesti. Mikään yksittäisen käyttäjän Sovelluksen avulla levittämä aineisto ei edusta Palveluntarjoajan mielipidettä tai osoita Palveluntarjoajan olevan kyseisen käyttäjän kanssa samaa mieltä taikka kehottavan aineiston mukaiseen toimintaan.

​1.10​ Tietoturva

Sähköinen verkkoympäristö ei ole täysin tietoturvallinen. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa myös Sovelluksen käyttämiseen tarvittavien laitteiden ja yhteyksien hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Palveluntarjoajalle välittömästi, mikäli epäilee tai havaitsee käyttäjätunnustaan käytettävän väärin.

​1.11​ Vahingonkorvausvelvollisuus

Olet velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle näiden käyttöehtojen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat välittömät vahingot. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

​1.12​ Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli erimielisyyttä ei pystytä ratkaisemaan neuvotteluin, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

​1.13​ Irtisanominen

Jos jokin näiden käyttöehtojen ehdoista todetaan lainvastaiseksi tai pätemättömäksi, ehtojen kaikki muut kohdat pysyvät edelleen voimassa.

​1.14​ Yhteystiedot

Jos sinulla on Sovellusta koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä sähköpostitse appsnowhq@gmail.com.